TANG SOO DO

Geschiedenis

GESCHIEDENIS VAN TANG SOO DO (SOO BAHK DO)

1. KOKORYO dynastie (37 v.Chr. – 668 n.Chr.) hoofdstad Hwan Do Seong (Mansjoerije)
Langs de stromen van de Aproh-rivier bevinden zich graftomben welke dateren van zo’n 1500 jaar geleden. De muren van deze tomben vertonen afbeeldingen van TANG SOO DO uit die tijd. Er is niets bekend van de maker en evenmin wie met deze afbeeldingen werd voorgesteld.

2. SILLA dynastie (668 – 935 n.Chr.)
De kunst van het TANG SOO DO is vertoond in diverse Budhistische sculptures uit die periode en zoals b.v. bekend de 13 Shiaolin monniken (wiens namen onbekend zijn, doch die de gevechtskunst beoefenden), Dal Ma Dai Sa, Moo Ryun Dai Sa (twee wel bekende Budhistische monniken die de gevechtskunst beoefenden) en de belangrijkheid van de O RIN (Shiaolin) tempel in China, waar vele duizende monniken het TANG SOO DO beoefenden. Bekend is eveneens de geschiedenis van de monnik Bodhidarma (Daruma) uit India, die indertijd in de Shiaolin tempel onderricht gaf.

3. KORYO dynastie (935 – 1392 n.Chr.)
Van deze periode zijn historische boeken zoals de 18 boeken inhoudend de geschiedenis van KO RYU en de 14 boeken van Yui chun, welke de populariteit aantoonde van het TANG SOO DO van ongeveer 800 jaar geleden.

4. YI-dynastie (1392 – 1907 n.Chr.)
Uit deze periode zijn vele geschriften die getuigen van TANG SOO DO beoefening. Hiervan is heel veel bekend het 32e deel van het Koreaanse geschiedenis boek Tae Jong Sil Roh,waarin de geschiedenis wordt vermeld van koning SANG WANG, (zo’n 500 jaar geleden), tijdens een groot feest ter ere van zijn zoon en andere genodigden. Hierin wordt vermeldt dat hij genoot bij het zien van de uitvoeringen van het TANG SOO DO demonstratie door soldaten vertoond.

Tae Kyun
De trainingen in TANG SOO DO verschilden in die tijd van plaats tot plaats in zowel methodes als stijl. Ongeveer tegen het einde van de YI-dynastie ontwikkelde zich een gevechtsstijl, genaamd Tae Kyun, die alleen maar het gebruik van de voettechnieken inhield. Deze vorm heeft beslist niets te maken met het huidige Taekwon do, dat slechts als gevechtssport bekendheid geniet en duidelijk is gericht op wedijver in de vorm van wedstrijden. Heden ten dage, zijn er mensen die de technieken hiervan beoefenen en het Tae Kyun hebben zien uitvoeren door oudere mensen in Korea.

Hoe dan ook, Tae Kyun is nooit geaccepteerd als een ware gevechtsvorm, gezien het gebrek aan mentale dicipline. Tae Kyun was een vorm van straatvechten en het genoot een slechte reputatie als een gevechtsvaardigheid voor crimineel gebruik. Het Tae Kyun echter, is wel ontstaan uit het TANG SOO DO en de moderne TANG SOO DO maakt duidelijk gebruik van de indrukwekkende en grootste voettechnieken.

De diverse verschillende stijlen werden beoefend tot aan het eind van de Yi-dynastie (1907).

Moderne Tang Soo Do
De studie van verschillende vormen stopten gedurende de Japanse bezetting van Korea dewelke eindigde in 1945. Op dat moment grondveste grootmeester Hwang Kee de huidige TANG SOO DO stijl onder de MOO DUK KWAN-school als een voortzetting van de van oudsher inheemse Koreaanse traditionele gevechtsvormen.

Het Koreaanse TANG SOO DO, als rechtspersoon erkend als Korean Soo Bahk Do Association, werd aldus geregistreerd bij het Koreaans Gouvernement als de ‘Koreaanse traditionele gevechtskunst’ op 30 juni 1960.

embleem

– Oorspronkelijk bevinden zich aan beiden zijden een groene lauwertak met elk 14 blaadjes. Deze stellen de 14 provincies van Korea voor en het bevorderen van vrede.

– De drie rode punten (zaden of bessen) in de lauwertakken aan iedere kant van het embleem, stellen de ‘drieduizend Li’ voor, de afstand gaande van noord naar zuid van het ‘Land van de rustige morgen’ en het succes.

– De zes rode punten in totaal duiden op de aarde en stellen de zes werelddelen voor.

– De vuist stelt ‘Tang Soo Do’ en rechtvaardigheid voor.

– Het karakter in het midden van de cirkel betekent ‘Moo Duk Kwan’. Moo Duk Kwan staat voor school der krijgskunsten.

– Het karakter links van de cirkel betekend ‘Tang’ en het karakter rechts betekend ‘Soo’.

– De diep blauwe kleur van het embleem stellen de drie oceanen en de zwarte banden voor.

– In zijn geheel symboliseert het de spreiding van de Moo Duk Kwan over de 14 provincies van Korea en over de oceanen naar de 6 werelddelen op aarde.

– Het Moo Duk Kwan als internationale instelling, heeft het doel vrede en menselijkheid te bevorderen, zoals het embleem dit in de verschillende facetten symboliseert.

 

Logo NTMB

MEER INFORMATIE
Rob Salm
  06 5127 9999 (ook WhatsApp)
 info@huk-tti.com
  www.huk-tti.com

 

VOLG ONS
  Huk-Tti Rotterdam
  Huk-Tti Zoetermeer
  Huk-Tti Sport

 

Huk-Tti Sport

Oprichter van de
NEDERLANDSE TANG SOO DO
MOO DUK KWAN BOND

Nederlandse Boksbond

Aangesloten bij de
NEDERLANDSE BOKSBOND

Privacy   |   Algemene voorwaarden   |   © 2020-2021 Huk-Tti Sport