TANG SOO DO

ERECODE & regels

ERECODE

De vijf stellingen van het Tang Soo Do:

1. Trouw aan het vaderland
2. Gehoorzaamheid aan de ouders
3. Honoreert vriendschap
4. Treed niet terug in de strijd
5. Kies met verstand en eer in een gevecht

REGELS

 • Tijdens de trainingen, wedstrijden etc. dient beoefenaar een schone en verzorgde tobok te dragen, met een bij de graduatie van de drager behorende Tti (band), in de door Nationale Bond aangegeven kleuren.
 • De Tti dient op oorspronkelijke wijze te zijn geknoopt.
 • Op de tobok dienen zich geen andere kenteken/emblemen te bevinden, dan die op Tang Soo Do/Moo Duk Kwan duiden.
 • Het lichaam dient verzorgd te zijn, nagels van handen en voetenschoon en kort, zodat men elkaar hiermede niet kan verwonden.
 • Eventuele verwondingen dienen goed verzorgd en verbonden te zijn.
 • Geen sieraden, zoals ringen, armbanden en kettingen dragen tijdens de trainingen.
 • Snoep etc.is tijdens de lessen eveneens niet toegestaan te gebruiken.
 • Het betreden van de Dojang (trainingsruimte) met straatschoeisel is verboden.
 • De trainingen onderbreken of de Dojang verlaten, zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan.
 • Men dient tijdig op de trainingen aanwezig te zijn en bij te laat komen zich correct te verontschuldigen.
 • Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld bij uitrusten of naar uitleg van de leraar te luisteren, zal men dit doen volgens de regels, d.w.z. op de voorgeschreven wijze in de kleermakerszit of anders staande, zonder ergens tegenaan te leunen.
 • Tijdens de oefeningen of gevechten mag niet worden gesproken in de Dojang, omdat men met de grootste mogelijke concentratie te werk kan gaan.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of ten goede naam en eer van het Tang Soo Do in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de Tang Soo Do-school/-vereniging worden ontzegd.
 • De hoger geclassificeerde of gegradueerde leerlingen zullen de mindergevorderden in alle vriendelijkheid en tact behulpzaam zijn en de vooruitgang bevorderen.
 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.

“Tang Soo Do is een basis van waaruit de mens wordt verfijnd en verbeterd met het doel een oprechte persoonlijkheid te doen ontstaan met inlevingsvermogen in de ander.”

 • Bij het betreden van de Dojang: gesloten stand, rechteronderarm met gesloten vuist naar de links voor de borst, linkerhand langs et lichaam. Lichte buiging maken naar het front van de Dojang waar de Nederlandse en/of Koreaanse vlag (en) en of KWAN-vlag hangt(en).
 • Bij het innemen van de plaatsen staat de hoogst gegradueerde rechts vooraan, aflopend naar links per rij.
 • Dit dient eveneens het geval te zijn wanneer twee beoefenaars zich tegenover elkaar opstellen bij bijvoorbeeld Tae Ryun (vrijvechten).
 • Indien de Sabum Nim (leraar met 4e Dan of hoger) of de Kyo Sa leraar met zwarte band, maar onder de 4e Dan) niet de commando’s geeft, is de hoogst gegradueerde rechts vooraan de aangewezen persoon om dit te doen.
 • Bij het commando Cha Ryot (attentie) staat een ieder correct rechtop met gesloten voeten en de handen langs het lichaam.
 • Bij Kuk Gi Bay Ray (groet voor de vlag/embleem) neemt men dezelfde houding aan in de richting van het front, zoals bij het betreden van de Dojang, Dus, rechterarm met vuist naar links voor de borst. Iedere TANG SOO DO beoefenaar aanwezig in de Dojang, al of niet actief op het moment volgt deze regels mee op.
 • Ieder ander eventuele aanwezige in de Dojang gaat staan.
 • Bij het commando Paro neemt een ieder weer de gewone Cha Ryot houding aan.
 • Chak Suk: de deelnemer gaat op zijn plaats zitten en kleermakerszit.
 • Muk Nyun: betekent meditatie, waarbij men de ogen sluit en de polsen/vuisten op de knieen legt.
 • Na Paro gaat men weer correct staan en de hoogst gegradueerde rechts vooraan geeft nu weer Cha Ryot aan en het hierop volgende:
  • Kyosa Nim Kay Kyung Rye (groet, in dit geval dus naar de leraar met een Dangraad onder de 4 Dan). De letter R wordt in het Koreaans midden in een woord niet uitgesproken; of,
  • Sabum Nim Kay Kyung Rye (groet, in dit geval dus naar de leraar met een Dangraad onder de 4 Dan). De letter R wordt in het Koreaans midden in een woord niet uitgesproken:
  • Hierna buigen alle deelnemers voor de leraar , na het groeten van de leraar wordt nu door een ieder de rechter vuist opgeheven en met een luide stem “Tang Soo” uitgesproken.

Het trainingsprogramma kan nu een aanvang nemen.

De verplichte buiging tijdens het betreden van de Dojang, drukt een gevoel van respect uit voor deze, daar men zich hier geestelijk en lichamelijk gaat oefenen.

Met de buiging voor de leraar drukt men het gevoel van eerbied en respect uit voor zijn meerdere.

Wanneer twee beoefenaars onderling met elkaar gaan oefenen, maken zij voor en na de oefening of gevecht, een staande buiging naar elkaar. Ook hiermede drukt men een gevoel van respect uit voor de ander.

Wanneer men tegenover een hoger gegradueerde partner staat, legt men vol vertrouwen de eigen veiligheid in diens handen.

Echter, wanneer men tegenover een lager gegradueerde staat, mag men nooit een gevoel van superioriteit laten blijken, door slechts eerbied tonen voor de wil en kundigheid van de ander.

Wanneer men eenmaal in de Dojang aanwezig is, spelen rang en stand geen rol meer, evenmin als politieke of religieuze overtuiging. Het enige doel dat telt is: Een goed Tang Soo Do-beoefenaar te worden, zowel lichamelijk als geestelijk.

Aan het eind van de les wordt weer dezelfde volgorde van groeten gevolgd.

Bij het verlaten van de Dojang wordt wederom naar het front van de Dojang op voorgeschreven wijze gegroet.

MEER INFORMATIE
Rob Salm
  06 5127 9999 (ook WhatsApp)
 info@huk-tti.com
  www.huk-tti.com

 

VOLG ONS
  Huk-Tti Rotterdam
  Huk-Tti Zoetermeer
  Huk-Tti Sport

 

Huk-Tti Sport

Oprichter van de
NEDERLANDSE TANG SOO DO
MOO DUK KWAN BOND

Nederlandse Boksbond

Aangesloten bij de
NEDERLANDSE BOKSBOND

Algemene voorwaarden   |   © 2020-2021 Huk-Tti Moo Duk Kwan Center